Sinustako opiskelemaan liiketaloutta?

| | 0 Comments

Liiketaloustiede punnitsee ja analysoi eri yritysten toimintaan ja päätöksentekoon liittyviä alakohtaisia tapauksia. Liiketaloustieteen päämääränä on selvittää, kuinka tutkittava yritys saadaan toimimaan mahdollisimman tuottavasti ja monipuolisesti tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Liiketaloustieteitä kutsutaan usein myös kauppatieteiksi ja Suomessa liiketaloustieteitä voi opiskella sekä toisen asteen kouluissa että korkeakouluissa.

Moni suomalainen nuori pohtii varmasti tälläkin hetkellä tulevaisuuden suunnitelmiaan ja minne suunnata opiskelemaan lukion tai ammattikoulun jälkeen. Liiketalous kiinnostaa monia nuoria, mutta joskus tiedon puute tai liian monimutkainen informaatio estää nuorta etsimästä lisätietoa potentiaalisesti kiinnostavasta aiheesta. Tämän artikkelin tarkoituksena on esitellä pääpiirteisesti liiketalouden alaa, missä sitä voi opiskella ja missä valmistunut voi työskennellä tulevaisuudessa.

Missä opiskella liiketaloutta?

Suomessa on moniin muihin aloihin verrattuna varsin monimuotoiset mahdollisuudet liiketalouden opintoihin. Korkeakouluopintonsa päätökseen saanutta liiketalousalalta valmistunutta voidaan kutsua joko tradenomiksi (ammattikorkeakoulut) tai ekonomiksi (yliopistot). Pääkaupunkiseudulla ammattikorkeakouluissa tradenomiksi voi opiskella muun muassa Haaga-Heliassa ja Laureassa. Muualla Suomessa mahdollisia korkeakouluja ovat Turun ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu Porissa, Karelian ammattikorkeakoulu sekä Lapin ammattikorkeakoulu Rovaniemellä ja Torniossa. Vaihtoehtoja ympäri Suomea löytyy useita, eikä opiskelijalta aina vaadita muuttoa pääkaupunkiseudulle, kuten muilla aloilla voi usein tapahtua.

Hakuprosessit vaihtelevat kouluittain ja siksi onkin suositeltavaa ottaa yhteyttä omaan opinto-ohjaajaan tai laittaa rohkeasti sähköpostia kouluun, jonne haluaa hakea. Haut suoritetaan yleensä keväällä syksyn opintoihin ja syksyllä kevään opintoihin. Pääsykokeet järjestetään usein monta kuukautta ennen itse koulun alkamista, jotta kandidaatilla on aikaa osallistua mahdollisesti useaan eri pääsykokeeseen eri kouluissa ja paikkakunnilla. Hyväksytyistä ja hylätyistä tuloksista ilmoitetaan aina postilla ilmoitettuun osoitteeseen. Lannistua ei kannata, mikäli ensimmäisellä kerralla pääsykokeesta tulee hylätty tulos, näin käy monelle pätevälle hakijalle, sillä usein opiskelupaikkoja on rajoitettu määrä. Valmennuskurssit, avoimen yliopiston kurssit, kesäyliopisto ja motivaation ylläpitäminen ovat erinomaisia apukeinoja pääsykokeisiin tai uusintakokeisiin valmistautuessa. Monissa korkeakouluissa myös lukion päättötodistuksen arvosanat voivat tuoda toivottuja lisäpisteitä.

Miksi opiskella liiketaloutta?

Liiketalousala tarjoaa monia työllistymismahdollisuuksia useilla eri aloilla niin kotimaassa kuin mahdollisesti myös ulkomailla. Ammattikorkeakoulujen suomen, ruotsin ja englannin kielen opinto-ohjelmat on suunniteltu vastaamaan tätä tarvetta kansainvälisessä ja sosiaalisessa opiskeluympäristössä. Tradenomin koulutuksella on mahdollista työllistyä esimerkiksi kauppa-, terveydenhuolto-, pankki- ja teollisuusalalle. Työmahdollisuuksia löytyy niin julkiselta puolelta kuten valtion tai kunnan tehtävissä sekä yksityisissä yrityksissä kuten vakuutus- ja laskutusalalla.

Tradenomin tiedoilla, taidolla ja kokemuksella myös yrittäjäpuolella näkymät voivat olla varsin hyvät. Nuorelle vastavalmistuneelle tradenomille voidaan suositella myös kevytyrittäjyyden kokeilua ennen varsinaiseen yrittäjämaailmaan hyppäämistä, jolloin laskutus- ja kirjanpitopalvelut voidaan ulkoistaa turvallisten ja luotettavien laskutuspalveluiden kuten Frilansfinans.fin kaltaisille yrityksille. Näiden palveluiden hyödyntäminen voi myös orientoida nuorta tradenomia itsenäisempään yrittäjyyteen lähitulevaisuudessa. Ammattikorkeakoulututkinnot ympäri Suomea pyrkivät täyttämään nämä vaatimukset ja tarjoamaan opiskelijalle täydet valmiudet niin palkkatyöhön, kevytyrittäjyyteen kuin täyspäiväiseen yrittäjätoimintaan.

Kenelle liiketalousala sopii?

Liiketalousala sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet aiheesta, oli kyseessä vasta lukiosta valmistunut nuori, työssä käyvä aikuisopiskelija ja aina sukupuolesta riippumatta. Liiketalouden opiskeleminen vahvistaa sekä analysointi-, tiedonhankinta- että palvelu- ja myyntitaitoja. Liiketalous sopii erityisesti sosiaalisille, itsenäisille ja kunnianhimoisille nuorille, mutta kannustaa myös ujompia nuoria tuomaan itsestään uusia piirteitä esiin ja vahvistamaan vuorovaikutustaitoja asiakaskontakteissa.

Alan opiskelemiseen riittää siis oma motivaatio ja kiinnostus alaa kohtaan, olivat lähtökohdat sitten kullakin hakijalla mitkä tahansa. Liiketalousalalla on varsin kirkas tulevaisuus, sillä alalta löytyy töitä monipuolisesti niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Olit kiinnostunut sitten laskutuksesta ja kirjanpidosta, myyntipäällikön, asiantuntijan, markkinointipäällikön taikka rahoitusneuvojan työstä, tradenomiksi opiskelu voi olla sinulle juuri se oikea ala!