Suomalainen koulutus on jo saavuttanut aseman vientituotteena

| | 0 Comments

Suomalaiset ovat perinteisesti menestyneet hyvin Pisa-testeissä, mikä on tehnyt suomalaisesta koulutuksesta halutun vientituotteen. Tässä artikkelissa kerromme pähkinänkuoressa, mistä koulutusviennissä on kyse.

Miksi suomalainen koulutus on haluttu vientituote?

Suomalaista koulutusta kutsutaan usein maailman parhaaksi. Tämän vuoksi ei olekaan ihme, että kovin monissa maissa ollaan kiinnostuneita näkemään miten ja miksi pieni Suomi on onnistunut luomaan koulutuksestaan niin kovin laadukasta. Eräs avain tähän ovat korkeasti koulutetut opettajat, minkä vuoksi myös suomalaiset opettajat työllistyvät usein hyvin ulkomaille.

Miten koulutus voi olla vientituote?

Esimerkiksi Dubaissa ollaan oltu kiinnostuneita suomalaisesta koulutuksesta ja alueella onkin ollut aiheeseen liittyviä kokeiluja. Aina vietäessä jonkin maan koulutusta maasta toiseen, tulee kuitenkin ottaa myös huomioon kohdemaan kulttuuri. Suomalainen koulutus ei välttämättä toimikaan sellaisenaan jossakin toisessa maassa ja joitakin käytäntöjä saatetaan joutua muokkaamaan paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi. Kuitenkin Suomessa tehdään monia asioita aivan erityisen hyvin ja näiden asioiden siirtämisestä toisen maan koulutuskäytäntöihin voi hyödyttää myös tätä toista maata.

Koulutusviennin osa-alueella toimijoina voivat toimia koulutusta tarjoavat oppilaitokset sekä yritykset. Vienti saattaa koskea koulutusosaamista, kouluratkaisuja, opetusratkaisuja tai oppimiseen liittyviä apuvälineitä. Koulutusviennillä voidaan tavoitella monia asioita. Laadunhallinta on erityisen tärkeää puhuttaessa koulutusviennistä. Ennen kuin myyntiä tai markkinointia voidaan käynnistää, tuleekin aina varmistaa, että suunnitellut vientihankkeet ovat laadukkaita.

multicolor-business