Miksi naisten koulutus on niin kovin tärkeää?

| | 0 Comments

Näin naistenpäivänä tulee auttamatta pohdittua naisten koulutusta sekä sen suurta merkitystä koko perheen hyvinvoinnille. On nimittäin huomattu, että jos äiti on koulutettu, on todennäköisempää, että myös lapset hankkivat korkeakoulutuksen.

Koulutuksen periytyvyydestä

Tilastojen mukaan koulutuksen periytyvyydestä on nähtävillä todistettavissa olevia merkkejä. Lisäksi on huomattu, että myös osa koulutusaloista tuntuu periytyvän vanhemmilta lapsille. Esimerkiksi opettajan ura on tällainen; opettajien lapset valitsevat nimittäin muita todennäköisemmin itsekin saman urapolun. Suomesta löytyy niin sanottuja lääkäri-, maanviljelijä- ja näyttelijäsukuja, jotka osoittavat, kuinka tietyt ammatit usein periytyvät sukupolvelta toiselle. Ehkäpä tietynlaisessa ympäristössä eläminen saa lapsen kiinnostumaan samoista asioista kuin vanhempansa ja ehkäpä perheessä myös kannustetaan lasta seuraamaan vanhempiensa jalanjäljissä.

Suomalaisten koulutustasossa on nähtävillä selvää nousua tarkasteltaessa suomalaisten koulutustasoa 40 vuoden ajan jakson aikana. Koulutustason on myös todettu olevan koko ajan noususuunnassa. Jos tarkastellaan 30-49-vuotiaita miehiä ja naisia, jotka ovat käyneet vain pakollisen peruskoulun, on miesten osuus 17% ja naisten 7%. Vielä vuonna 1970 vastaavat prosenttiluvut olivat huomattavasti korkeammat; 71% ja 73%. Näinkin lyhyessä ajassa koulutustason nousu on siis ollut huima. Samasta ikäryhmästä on suorittanut alimman korkeakoulututkinnon hieman alle 1/5. Vuonna 1970 vastaava luku oli ainoastaan 1/10. Tutkittaessa koulutuksen periytyvyyttä on havaittu, että erityisesti äidin koulutuksella on suurta merkitystä lasten tulevaan koulutustasoon.

Kehitysmaiden naisten koulutus on tärkeä keino edistää hyvinvointia

Jos jo Suomessa on havaittu, kuinka suuri merkitys äidin koulutuksella on lasten tulevaisuuteen, niin voidaan sanoa, että kehitysmaissa tämä merkitys vain korostuu. Kehitysmaissa esiintyy vielä runsaasti lukutaidottomuutta. Jos äiti on lukutaidoton, on hänen vaikea auttaa lastaan tämän opinnoissa. Äiti saattaa jopa suhtautua kielteisesti opintoihin muutenkin. Tästä syystä onkin tärkeää huolehtia kehitysmaiden naisten koulutuksesta. On nimittäin havaittu, että monet tytöt eivät pääse kehitysmaissa kouluun perheen köyhyyden vuoksi. Esimerkiksi mikrolainojen avulla monet kehitysmaissa asuvat äidit ovat kuitenkin pystyneet luomaan omaa yritystoimintaa, joka on parantanut perheen taloudellista asemaa siinä määrin, että perheen tytöt ovat päässeet opintielle.p>

Kouluttamatonta, köyhän perheen tyttöä uhkaavat monet vaarat. Teiniäitiys on yksi näistä vaaroista. Köyhän perheen tyttö saatetaan nimittäin naittaa jo nuorena, jolloin hänen tulevaisuutensa on sidottu hänen aviomieheensä ja aviomiehen sukuun. Lapsen synnyttäminen silloin kun äiti on vielä itsekin lapsi sisältää useita riskejä – etenkin, kun tämä tapahtuu kehitysmaassa. Kouluttamaton nuori äiti on riippuvainen miehestään ja suvustaan ja joutuu usein alistumaan elämään, jossa hän joutuu unohtamaan omat haaveensa. Elämä voi olla melkoista selviytymiskamppailua, jossa päivää rytmittävät vedenhaku ja muut raskaat kodinaskareet. Koulutus on tärkeä väylä kohti valoisampaa tulevaisuutta!

Asenteisiin vaikuttaminen on tärkeää

Myös asenteisiin vaikuttamisella on suurta merkitystä. Jopa Suomessa esiintyy vielä näkemyksiä, joiden mukaan korkeasti koulutetut ovat vieraantuneita tavallisesta arjesta. Suomesta tällaista käsitystä esiintyy usein pienten paikkakuntien kouluttamattoman väestön keskuudessa. Kehitysmaissa tällaiset käsitykset saattavat olla vieläkin syvempään juurtuneita. Koulutuksen saatetaan jopa ajatella pilaavan lapsen, kuten Suomessakin ajateltiin menneinä vuosina. Valistuksella ja koulutuksen merkityksen korostamisella on kuitenkin saatu aikaan loistavia tuloksia.

multicolor-business