Suomalainen koulutus

| | 0 Comments

Suomalainen koulutus on ammatillista, yleissivistävää tai korkeakoulutusta. Edellä mainittuja koulutusmuotoja täydentävät niin sanottu vapaa sivistystyö ja aikuiskoulutus.

Koulutusjärjestelmän runko on yhteiskunnan kaikille tarjoama ilmainen peruskoulu ja Suomessa on lain määräämä oppivelvollisuus. Peruskoulu on yhdeksänvuotinen, minkä jälkeen voi valita, meneekö ammatillisen oppilaitokseen, lukioon ja myöhemmin joko ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Nykyinen peruskoulupohjainen järjestelmä otettiin käyttöön jo 1970-luvun puolivälissä. Tätä ennen käytössä oli koululaiset kahteen luokkaan jakava rinnakkaiskoulujärjestelmä. Käytännössä pienehkö osa koululaisista lähti oppikouluun ja toinen osa, jo lähes lapsina, työelämään.

Jokainen tarvitsee koulutuksen

Suomalaisten koulutustaso on hyvä, mutta se kaipaa kohennusta. Nykyään kaikki peruskoulunsa päättäneet eivät saa välitöntä jatko-opiskelupaikkaa, joten edessä on hakeutuminen vaikkapa kansanopistoon tai työ- ja elinkeinotoimistojen järjestämiin työpajoihin hankkimaan työkokemusta. Yleisesti voidaan sanoa, että suomalaiset nuoret kouluttautuvat mielellään ja toivovat lisää oman alansa työpaikkoja lähitulevaisuudessa. Huomattava osa nuorista alkaa myös yrittäjiksi joko pää- tai sivutoimisesti. Suomi on sekä pienten että keskisuurten yritysten luvattu maa, eli erilaista yritystoimintaa löytyy Suomesta runsaasti.

Useimmat suomalaiset opiskelevat elämänsä aikana kaksi tai jopa kolme ammattia itselleen. Opiskeluun voivat olla syynä halu vaihtaa uuteen ammattiin tai oman alan heikko työllisyystilanne. Jokainen tarvitsee säännöllisiä palkkatuloja hankkiakseen elämän välttämättömyydet ja jotakin ekstraakin omaan elämään. Elämän eri tilanteissa auttaa nopea ja kätevä kulutusluotto, jonka Rahalaitos kilpailuttaa ilmaiseksi jokaisen asiakkaan puolesta.

Suomalainen koulutusjärjestelmä

  • Esiaste, joka tarkoittaa Suomen päiväkotijärjestelmää, eli varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatus voi tarkoittaa julkista tai yksityistä peruskoulun esiasteen koulua, kuten Steiner-päiväkodit, joista voi jatkaa Steiner-kouluun. Steiner-kouluja on Suomessa vain suuremmilla paikkakunnilla.
  • Perusaste tarkoittaa peruskoulua, joka aloitetaan silloin, kun oppilas täyttää kyseisen lukukauden aikana 7 vuotta. Toinen aste eli keskiaste tarkoittaa ammattikoulutusta, lukiota, ammatillista aikuiskoulutusta tai kaksoistutkintoa.
  • Korkea-asteisesta koulutuksesta puhutaan, kun tarkoitetaan joko ammattikorkeakoulua tai niin sanottuihin akateemisiin ammatteihin valmistavaa yliopistoa. Yliopistossa voi opiskella itselleen ammattiin valmistavan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

Suomalainen koulujärjestelmä oppiaineineen ja kouluruokailuineen sekä terveydenhoitopalveluineen on maailmalla suuri ihailun aihe. Suomea pidetään koulutuksen mallimaana. Historiallisia oppilaitosmuotoja Suomessa ovat olleet kansakoulu, oppikoulu, kouluaste ja opistoaste.

multicolor-business