Miten lukio voisi valmistaa paremmin asiakaspalvelutehtäviin?

| | 0 Comments

Usein lukioon hakeutuvat sellaiset opiskelijat, jotka ovat yleisesti kiinnostuneet monenlaisista asioista, jolloin toiveena onkin kartuttaa yleissivistystä. Lukio tarjoaa tähän oivalliset eväät, mutta opiskelijan on sittenkin pohdittava sitä, mihin opintojaan haluaa painottaa tulevaisuutta ajatellen. Onko järkevintä painottaa kieliä, keskittyä matemaattisiin aineisiin vai kenties hyödyntää tilaisuus opiskella lukiossa mahdollisesti tarjottavia erikoiskursseja?

Lukio tarjoaa kattavasti opetusta eri osa-alueilla, mutta monen mielestä varsin yleisellä tasolla. Etenkin valinnaisten aineiden joukkoon voitaisiinkin hyvin lisätä nykyistä enemmän oikeisiin työelämän tilanteisiin valmentavia kursseja. Yhtenä hyvänä esimerkkinä voidaan mainita asiakaspalvelu. Lähes jokainen päätyy jossain elämänsä vaiheessa työtehtävään, jossa vastaan tulee asiakaskohtaamisia. Mikäli taustalla on kokemusta asiakaspalvelutehtävistä tai tietämystä oikeanlaisten työkalujen hyödyntämisestä, on siitä silloin korvaamaton apu. Käytännön harjoitukset asiakaspalvelutilanteissa sekä esimerkiksi CRM.-järjestelmiin tutustuminen voisivatkin olla mahdollisia lisäyksiä lukion opetustarjontaan.

Omat mielenkiinnon kohteet ohjaavat päätöksiäLukio käydään läpi tavallisesti kolmessa vuodessa, joskin monet varaavat opintoihin suosiolla hieman pidemmän aikaa, jolloin myös ylioppilaskirjoituksiin ehtii valmistautumaan kaikessa rauhassa. Liiallinen kurssien rohmuaminen on harvoin kannattavaa, ja lähes poikkeuksetta aina onkin parempi keskittyä määrän sijasta laatuun. 

Nykyisellään lukiokurssit tarjoavat hyvän pohjan työelämään, mutta vasta jatko-opinnoissa tai käytännön työtehtävissä tarjoutuu mahdollisuus syventää tietämystään ja taitojaan.

Harva kauppatieteistä tai liiketaloudesta kiinnostunut oppii vielä lukiossa siitä, miten crm järjestelmä hyödyttää asiakkaita tai kuinka esimerkiksi sijoitusriskejä lasketaan. Tosiasia on kuitenkin se, että monet tietävät jo hyvissä ajoin nauttivansa ihmisten kanssa työskentelemisestä, jolloin lukion jälkeinen urapolku johtaakin todennäköisesti tekemisiin asiakkaiden kanssa, oli kyse sitten myyntialasta tai vaikkapa lääketieteestä. Olisikin opiskelijan kannalta todellinen valttikortti tulevan työnhaun kannalta, mikäli jo lukiotasolla tarjoutuisi mahdollisuus harjoitella tällaisilla aloilla tarvittavia taitoja. CRM-järjestelmiin tutustuminen jo varhaisessa vaiheessa madaltaisi monen kohdalla kynnystä astua uusiin työtehtäviin.

Jokainen opiskelija on yksilö

Ei ole yhtä muottia, johon kaikki lukio-opiskelijat voitaisiin mahduttaa. Jokaisella opiskelijalla on omat yksilölliset toiveensa ja tarpeensa. Siinä missä joku haluaa nauttia lukioajastaan täysillä ilman turhaa stressiä ja suorittaa mahdollisimman paljon kursseja kevyemmistä aineista kuten valokuvauksesta, on joku toinen hyvin kilpailuhenkinen ja haluaa saavuttaa mahdollisimman hyviä tuloksia lukuaineissa tai matematiikassa ja osallistua esimerkiksi erilaisiin kilpailuihin opintojensa aikana. Näiden välimaastoon mahtuu kuitenkin paljon mahdollisia opintoja etenkin tietotekniikan saralla, joista olisi varmasti hyötyä tulevaisuudessa. Kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi ohjelmointikielet, CRM-järjestelmät ja kuvankäsittelyohjelmat, joiden hallinta on tärkeämpää kuin koskaan.

Yleisesti ottaen voidaankin todeta, että kaikesta opiskelusta lukiossa on jollain tavalla hyötyä tulevaisuudessa. Uusien kielten opiskelu ei koskaan ole huono päätös, mutta toisaalta myös äidinkielen hallinnasta tai vaikkapa terveystiedosta on hyötyä niin arjessa kuin työelämässäkin.

multicolor-business